OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 02.02.2022 09:05:51

OPOS - občianske združenie na ochranu práv spotrebiteľov

2% z daní

OPOS, o. z., sa po prvý krát uchádza o Vašu priazeň a podporu prostredníctvom poukázania 2% z dane z príjmu.

Občianske združenie OPOS sa dlhodobo a systematicky venuje ochrane spotrebiteľa. Veríme, že aj vďaka Vašej podpore sa bude aj naďalej touto problematikou zaoberať a hľadať pre Vás tie najcennejšie informácie v oblasti práv a povinností  občana, či spotrebiteľa.

TLAČIVO NA STIAHNUTIE:

drive.google.com/drive/u/0/my-drive

 

Údaje potrebné pre poskytnutie 2%:
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie OPOS
Sídlo: A. Hlinku 1084/24A, 91401 Trenčianska Teplá
IČO: 51 147 688

 

Informácie zo zoznamu na stránke Notárskej komory SR

https://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Poberatelia2zdane%E2%80%93vyh%C4%BEad%C3%A1vanie/Poberatelia2zdane%E2%80%93detail.aspx?id=27844

 

Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi. Ak si daňové priznanie podávate sami, vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B (VIII. oddiel v type A, XII. oddiel v type B).

Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky. Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť službu Finančnej správy SR.

Ak za vás daňové priznanie podáva zamestnávateľ, ktorý vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo zamestnania, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačivektoré má po prvýkrát za zdaňovacie obdobie 2017 predpísanú štruktúrovanú formu. K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu. Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete taktiež použiť službu Finančnej správy SR.

(https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani)


https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive