OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 02.02.2022 09:05:51

OPOS - občianske združenie na ochranu práv spotrebiteľov

Po lopate

TELEFONOVANIE!!!

Denno denne počúvam desiatky ľudí ako dostávate smsky s obsahom, že ..." neevidujeme úhradu vašeho dlhu voči spoločnosti...". Tiež Vás obťažujú telefonátmi neukojení operátori, ktorí sú školení za účelom dostať od Vás vetu..." ano zaplatím vám len teraz nemám peniaze....kedy pošlete? a vy odpovedáte ....neviem v piatok, v pondelok, ked príde výplata.

Teraz vám vysvetlím čo máte robiť, aby ste mali pokoj od takýchto praktík vymáhačov.

1.)

Telefonáty - Zavola vám Janko a predstaví sa ako spoločnosť, ktorá chce od vás platiť. Vy musíte konať s nadhľadom a vaše vyjadrenie mu musí dať jasne najavo, že vy ste ten kto nemá ani len vedomosť čo od vás tento Janko chce. Pokiaľ bude žiadať od vás osbné údaje, tak v žiadnom prípade neposkytovať, uvedmote si, že na druhm konci telefónu môže byť ktokoľvek, nebudem mu predsa hovoriť moje rodné čislo, či čislo občianskeho preukazu a už vôbec mu nebudem diktovať svoju adresu, veď to môže byť kľudne zlodej a dostane od vás týmto spôsobom všetky informácie. Ak ste schopný si udržať svoje emócie tak mu len odpoviete, že nebudete predsa jemu ako človeku, ktorého nepoznáte dávať vaše osobné udaje a ak má Janko na vás informácie, ktoré sú udajne pre vás dôležité nech sa páči môže vám ich poslať domov na adresu a vy si ich radi prečitate. Postupov ako konať pri takýchto telefonátoch je nespočetne veľa, fantázii sa medze nekladú, pretože ako sa hovorí,..." kto sa ako správa také správanie si sám aj zaslúži"...

2.)

Smsky - Na tieto odporúčam nereagovať, poväčšine ich generuje nejaký nastavený systém, a sú vám zasielané za účelom vyvíjať na vás nátlak spôsobom vyvyňovania, že vy ste tí zlí čo neuhradili chudáčikom splátku. Určite si ich však odkladajte, každá takáto sms je použiteľná pri súdnom konaní, kde si môžete aj ako strana kde budete žalovaný žiadať na základe takýchto praktík primerané finančné zadosťučinenie pre porušovanie vašich práv, ktoré máte zo zákona.

3.)

Ak ste človek, ktorý sa bojí takejto komunikácie a nevie čo im má povedať máte strach, nezúfajte, vy všetci si jednoducho zmente čislo telefónu a utajte si ho alebo si nechajte u vašeho operátora zablokovať konkrétne čísla telefónu, ktoré vás neustále kontakujú. V novodobých telefóch tzv. smartfónoch je možná aj samostatná voľba blokovania hovorov, nie všetci sme takto zdatní, ak to neviete požiadajte svoje deti či mladšiu generáciu určite vám s tým radi pomôžu.

4.)

Učte sa konať s nadhľadom, bez strachu a začnite používať slovíčko NIE, Nemám, Neviem, Nebudem a Nechcem. Všetko čo sa koná koná sa vo vašej hlave, preto si nepripúšťajte viac ako ste schopní uniesť. Uvidíte, že vás život aj napriek dlhom bude kľudnejší a lepší.

Prosím každého, kto si toto prečíta, aby zdieľal a šíril to medzi ľudí, lebo iba informáciami, ktoré pomáhajú nám občanom im pomôžu lepšie žiť a predchádzať tragédiam. Zdieľajte rubriku PO LOPATE

EXEKÚCIA!!!  Viete čo je Exekučný titul???

...ale pravdu) ak neviete nemusíte sa za to hambit ;-) radšej povedzte neviem !!! Takže pekne PO LOPATE

1.) 

zoberiete si UPOVEDOMENIE o začatí exekúcie, ak ho samozrejme máte ( ak nie ešte lepšie v mnohýcjh pípadoch) a začnete čítaťť slovo po slove, Upovedomenie má zväčša tri hlavne body označení 1,2 a3 ak je hore na obrázku

2.)

takže Exekučný titul si môžete prečítať v tom upovedomení. V bode 1. je napísané slovné spojenie, že exekúcia sa vykonáva na základe VYKONATEĽNÉHO EXEKUČNÉHO TITULU ( môže to byť, rozsudok alebo uznesenie súdu, rozhodcovský rozsudok, notárska zápisnica, Rozhodnutie obce, zdravotnej, socialnej poisťovne alebo iného orgánu, ďalej tento exekučný titul môže byť NEVYKONATEĽNÝ z mnohých dôvodov a je čas aby ste si napísali návrh na zastavenie exekúcie . Nevykonateľný je napríklad vtedy ak ste nepreberali poštu, čo je Vaša výhoda a nebol Vám doručený)

3.)

Mnohé z nich môžete zastaviť sami, buď včasnm podaním námietok, alebo aj podaním návhu na zastavenie exekúcie. Exekúcii je veľa, každá je svojiím spôsobom iná, preto je potrebný ten EXEKUČNÝ TITUL ako je písané v bode 1.), už viete kde ho hľadať. Tak sme sa dopracovali k exekučnému titulu a ako ďalej?

4.)

Pozrieme sa do vzorov na stianhnutie u nás na stránke http://www.obcianskezdruzenieopos.eu/Vzory---podania-na-sudy.html

v sekcii súbory na stiahnutie - podania na súdy. Nájdete tam 8 návrhov na zastavenie exekúcie, sú riadne označené a každ sa vzťahuje na iný exekučný titul. Stiahneme si súbor, vyplníme podľa upovedomenia o začatí exekúcie a posielame podpísané 2x exekútorovi a 1x na súd do exekučného spisu.

5.)

Čo ak nemám UPOVEDOMENIE o začatí exekúcie????

V mieste trvalého bydliska je váš miestne príslušný súd, kde nájdete na infocentre všetky potrebné informácie, termín si dohodnite telefonicky alebo osobne, viem, že informácie sa dajú získať aj emailom, po zadaní identifikačnch údajov (rodné číslo), to pre informácie občanov, ktorí sú v zahraničí.

6.)

V prípade nejasností aj po podrobnom vysvetlení, alebo v prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

 

PRIŠIEL MI LIST OD VYMÁHAČOV? A ČO ĎALEJ?

1.)

Hlavne nerobíme paniku. V 90% žiadny dlh neexistuje. Je potrebné, aby ste kontaktovali ( PÍSOMNE) nie telefonicky spoločnosť, ktorá Vás vyzýva k úhrade. Pošleme vymáhačom list zmenia...... Vážení, neviem za akým účelom ma kontaktujete, ja Vám nič nedlhujem a vyzývam Vás, aby ste mi predložili všetky listiny, ktoré majú preukazovať nárok, ktorý odo mňa požadujete. Podpis

2.)

Následne ostanete v čakacom režime, ak Vás budú títo vymáhači ešte kontaktovať telefonicky, pokiaľ sa cítite na to im vzdorovať zdvihnite a nebojte sa povedať, aby Vám už nevolali a žiadajte všetko zasielať písomnou formou. Potrebujete dôkazy pre prípadne súdne konanie. Ak máte stále strach jednoducho nedvíhajte alebo si nechajte číslo zablokovať.

3.)

Hoci je na liste napísané, že Vám hrozí EXEKúCIA, nie je tomu tak. Aj k exekúcii vedie cesta, ktorá nie je zo dňa na deň. Preto nestrkajte hlavu do piesku a nezahadzujte listy, ktoré môžu neskôr zabrániť kopu nepríjemnostiam. Takáto spoločnosť má dve možnosti, buď Vás zažaluje na súde alebo na Vás bude vyvjať nátlak. Ak povolíte a podpíšete takejto spoločnosti splátkový kalendár, kde uznáte dlh bude Vaša cesta sťažená no nie nevyriešiteľná.

4.)

Takže záverom Vám chcem iba povedať, že tento list a kopec ďalších, ktoré Vám a vašim známim chodia domov nieje koniec sveta pokiaľ to nenecháte len tak plávať. Čítajte naše príspevky, pridajte sa do našj skupiny na Facebooku a pomáhajte sebe a svojim známym a rodine riešiť takéto situácie z nadhľadom. Majte na pamäti, že najhoršia cesta, ktorú si môžete vybrať je VÁŠ STRACH!!!!

URČITE SLEDUJTE NAŠU RUBRIKU "PO LOPATE" KDE SA POSTUPNE BUDETE DOZVEDAŤ AKO POSTUPOVAŤ PRI SITUÁCIÁCH S KTORÝMI SA DENNO DENNE POTÝKAME.

 

ČO UROBIŤ, AK MI PRÍDE PLATOBNÝ ROZKAZ ?

Veľa ľudí sa sa obáva súdu, čo ak, čo potom? Nie je to nič horšie ako u zubára. Tak hor sa na vysvetlenie ako my hovoríme po lopate.

Ak čítate práve tento blog, tak aj vy alebo niekto potrebuje práve v tejto chvíli poradiť čo s práve doručeným takýmto alebo podobným platobným rozkazom.

1.)

Po doručení si všetci poriadne prečítame k čomu nás súd práve vyzval v časti poučenie v tomto platobnom rozkaze. Ani jeden z vás nemusí byť právnik, aby dokázal tých par slov prečítať a hlavne pomaly sa sústrediť sa na každé slovo v poučení.

2.)

Hneď v prvej vete nám súd oznámil, že vydal tento platobný rozkaz len na základe skutočností predložených žalobcom....čo to znamená? Žalobou sa domáhali elektrárne zaplatenia sumy v tomto rozkaze, predložili súdu napr. zmluvu a faktúry a súd vydal platobný rozkaz iba na základe týchto listín.

3.)

V druhom odseku nás upozorňuje súd nato, že ak s touto povinnosťou nesúhlasíme opakujem NESÚHLASÍME môžeme podať ODPOR, súd nám k tomuto odporu dáva lehotu 15 dní čo je lehota, ktorá nám prináleží zo zákona a počíta sa od nasledujúceho dňa od prevzatia platobného rozkazu.

Čiže preberiem si to 1.1.2018 a od 2.1.2018 počítam 15 dní. T.j. 16.1.2018 by mal byť posledný deň na podanie odporu, ak tento dátum padne na sviatok alebo víkend posledný deň podania je deň nasledujúci po sviatku či dni pokoja. Súd ďalej uvádza, že podaný odpor musí mať nejaké náležitosti inak ho súd odmietne. Tu citujem ...." Vyjadrite sa v ňom či uznávate aspoň časť voči vám uplatneného nároku alebo ho považujete za neopodstatnený v celom rozsahu."...... Ďalej máte uviesť skutočnosti a predložiť listiny ak nejaké máte, o ktoré sa opierate alebo na ne poukazujete. Odpor je potrebné podať v dvoch vyhotoveniach priamo na Okresný súd, ktorý platobný rozkaz vydal.

4.)

Myslím, že aj podiaľto sme sa všetci dostali v pohode a ideme na samotný odpor, tak aby ste po pochopili všetci.

V prvom rade si musíte uvedomiť, že to čo od nás žalobca požaduje je v 80% niečo čo neexistuje, je neoprávnené, premlčané, aleb predložia súdu dôkazy, ktoré sa žaloby vôbec netýkajú, preto NESMIETE bezhlavo písať, že áno súhlasím alebo žiadam splátky a podobne. Nárok, ktorý máme pred sebou môže byť jedná veľká lož a my nebudeme predsa platiť peniaze hocikomu. Takže ako jediné a podstatné čo MUSÍ obsahovať váš odpor je veta ....

Podávam týmto odpor proti platobnému rozkazu a proti výroku o trovách konania, pretože ich neuznávam čo do výšky a dôvodu.

5.)

Nižšie nájdete vzor na odpor proti platobnému rozkazu , je jednoduchý a postačuje každému jednému z vás na prvotné zrušenie Platobného rozkazu. Práve ste získali kopec času na riešenie svojho problému spolu s nami.

vzor odpor proti platobnému rozkazu.doc

6.)

Nebojte sa obrátiť na nás prostredníctvom emailu, messengeru alebo telefonicky.

 

 

 

OBŤAŽOVANIE OBCHODNÝM ZÁSTUPCOM ALEBO OSOBOU SPLNOMOCNENOU VYMÁHAČSKOU SPOLOČNOSŤOU

Už sa Vám alebo vašemu známemu stalo, že ho doma navštívila osoba, ktorá sa vydávala za nejakého zástupcu spoločnosti, či exekútora alebo nedaj boh za zástupcu banky?  Tak Vás musím upozorniť, že konajú v rozpore zo zákonom. Žiadne návštevy u Vás doma nie sú povolené, na to slúžia priestory, ktoré má dodávateľ teda právnická osoba k dispozícií najpravdepodobnejšie v mieste sídla spoločnosti. Návšteva vo vašej domácnosti a to dokonca ako podaktorí píšete sa uskutočňuje cez víkendy, sviatky alebo po 18:00 hod. Toto konanie je ako som už uviedla v rozpore zo zákonom. Ako v takomto prípade postupujeme?

1.)

Pri oznámení, že sa takáto návšteva má uskutočniť a to u Vás doma, samozrejme upozornite toho šťastlivca na to, že ak aj príde budete musieť jeh návštevu oznámiť polícii a hliadku si privoláte v prípade ak sa dostaví.

2.)

Dáte mu na vedomosť, že si neželáte, aby Vás doma niekto navštevoval a ak majú na Vás otázky nech sa páči môžu s Vami komunikovať písomnou formou, emailom, listom. A ak sa písomne vyjadria vy tiež dokážete na takúto formu odpovedať.

3.)

V prípade, ak príde po neuskutočnenej návšteve k Vám domov list či email, píšte znenie zákona, ktoré je nižšie uvedené a písomne im oznámte, že ich konanie je v rozpore zo zákonom o ochrane spotrebiteľa, a ak Vás budú naďalej zastrašovať osobnými návštevami necháte ich spoločnosť prešetriť podnetom na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI) alebo Národnú banku Slovenska(NBS).

4.)

Znenie listu:

Vážení dovoľujem si Vás upozorniť na protiprávne konanie, ktorého sa dopúšťate Vašimi osobnými návštevami, ak naďalej budete moju osobu zastrašovať a vyvýjať na mňa nátlak takýmito praktikami, budem nútená/ý sa obrátiť na kontrolné orgány. Poukazujem na

Zákon 250/2007 o ochrane spotrebiteľa § 3 Práva spotrebiteľa

Pri určení, či sa v agresívnej obchodnej praktike používa obťažovanie, nátlak vrátane použitia fyzickej sily alebo neprimeraný vplyv, berú sa do úvahy a) jej načasovanie, miesto, povaha alebo dĺžka trvania,

b) použitie hrozby alebo hanlivého jazyka alebo správania,

c) zneužívanie predávajúcim osobného nešťastia alebo okolnosti, ktoré sú predávajúcemu známe a ktoré sú také vážne, že môžu zhoršiť úsudok spotrebiteľa, na ovplyvnenie rozhodnutia spotrebiteľa so zreteľom na produkt,

d) sťažujúce alebo neprimerané mimozmluvné prekážky, ktoré dáva predávajúci, ak si spotrebiteľ želá vykonať práva podľa zmluvy vrátane práva vypovedať zmluvu alebo zmeniť produkt alebo predávajúceho,

e) hrozba podniknúť kroky, ktoré nemožno podniknúť legálne.

§ 9a

(1) Povinnosti podľa § 4 ods. 2 a 8, § 4a až 5a a § 7 až 9 sa vzťahujú aj na osobu, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy.

(2) Od spotrebiteľa nemožno požadovať úhradu nákladov vymáhania pohľadávky vo výške prevyšujúcej skutočné náklady, ktoré vznikli osobe, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy.

(3) Predávajúci ani osoba, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, nesmie spotrebiteľa v súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávok osobne navštevovať v jeho domácnosti alebo na pracovisku. Na tento účel je rovnako zakázané akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného. V prípade komunikácie, použite moju korešpondenčnú adresu, kde budem s Vašou spoločnosťou komunikovať výhradne len písomne. V opačnom prípade postúpim celý prípad príslušnému súdu, na doriešenie.

S pozdravom  Jožko Mrkvička

Takže záverom Vám chcem iba povedať, že tento list a kopec ďalších, ktoré Vám a vašim známim chodia domov nieje koniec sveta pokiaľ to nenecháte len tak plávať. Čítajte naše príspevky, pridajte sa do našj skupiny na Facebooku a pomáhajte sebe a svojim známym a rodine riešiť takéto situácie z nadhľadom. Majte na pamäti, že najhoršia cesta, ktorú si môžete vybrať je VÁŠ STRACH!!!!

URČITE SLEDUJTE NAŠU RUBRIKU "PO LOPATE" KDE SA POSTUPNE BUDETE DOZVEDAŤ AKO POSTUPOVAŤ PRI SITUÁCIÁCH S KTORÝMI SA DENNO DENNE POTÝKAME.